Forsvars IT

Forsvars IT

  • RCOTS
  • Datamaskiner
  • Skjermer
  • Printere
  • MIL-STD
  • For krevende miljø
  • SIGINT utstyr
  • Systemitegrering

Stort utvalg av produkter og systemer for taktisk og strategisk signalspaning. Radiomottakere/tunere 2 MHz-40 GHz. Lagringsenheter,
peileutstyr.