RF og mikrobølge

RF og mikrobølge

  • Forsterkermoduler
  • Koaksialkabler
  • Switcher
  • Retningskoplere
  • Isolatorer/sirkulator
  • Rotary Joints

 

MICROWAVE AMPLIFIERS
Lavstøy forsterkere og moduler, til 20 Ghz
Effektforsterkere
Kundespesifiserte løsninger 

NOISE/COM
Støydioder
Støykilder og moduler